11 iulie 2021 Moldova are nevoie de votul tău

Întrebări frecvente

Puțină statistică

Dinamica prezenței la vot, din oră în oră

Proces-verbal

privind rezultatele numărării voturilor

întocmit de Biroul electoral al secției de votare Chicago (38/136)

FAQ

Răspunsuri la întrebări frecvente

La alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021:

– pe teritoriul Republicii Moldova, poți vota prezentând următoarele acte:

  • buletinul de identitate cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa titularului pe teritoriul secţiei de votare
  • buletinul de identitate provizoriu cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova și indicarea domiciliului titularului
  • legitimația de serviciu pentru militarii în termen
  • livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă)

Iar dacă te afli peste hotare, poți vota în baza următoarelor acte:

  • paşaportul de cetăţean al Republicii Moldova, inclusiv cu termen de valabilitate expirat
  • buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova,
  • livretul de marinar.

Atenție: În afara țării, puteți vota în baza buletinului de identitate

Conform art. 58 alin. (2) din Codul electoral, alegătorii din raza secţiei de votare care nu sunt înscrişi în listele electorale se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare respective.

Da. Potrivit art.59, alin.(5) din Codul electoral „Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi menţionat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală.”

Desigur. Art. 60, alin. (4) din Codul electoral îți garantează acest drept. Conform acestuia, în cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni la locul unde, de regulă, ar trebui să voteze, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă și cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. Votarea la locul aflării poate fi solicitată doar de persoanele care domiciliază în perimetrul secţiei de votare corespunzătoare, iar cererile urmează a fi făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării și pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris pîna la ora 15.00 dacă se prezintă și certificat medical.